antonimi: saxta
Fitri xeyirxahlıqla saxta xeyirxahlıq arasında da fərq vardır (M.Talıbov)
Top