antonimi: zehni
Eyni zamanda insanın ümumi tonusu, fizikizehni iş qabiliyyəti yüksəlir
Top