antonimi: məzmun
Formanı müəyyən edən və şərtləndirən məzmunun özüdür
Top