antonimi: adi
Bu gün onun həyatında fövqəladə bir gün idi (S.Vəliyev); Bu, adi iclaslardan biridir
Top