antonimi: adilik
Lakin onu da demək istərdim ki, məndə bir fövqəladəlik yoxdur (M.S.Ordubadi); Səssiz gedir ömür; adilik sızqovundan süzüləsüzülə (R.Rza)
Top