1. antonimi: ucalmaq
Sən ucala bilsən, alçalacaq dağ (S.Sərxanlı)
2. antonimi: yüksəlmək
Axı mən o qədər də alçalmamışam ki, yüksələ bilməyəm (Ə.Şərif)
Top