antonimi: ibtidai
Əli Bayramov klubunda ibtidai savad kursunu bitirmiş, ali savad kursuna girmək fikrindədir (S.Hüseyn)
Top