Xarici dili öyrənmək rahat iş deyil. Hazırki dönəmdə xarici dili bilmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bəzi insanlar xarici dili ona görə öyrənirlər ki, çünki bu onlara işlə əlaqədar lazımdır. Digərləri çoxlu səfər etdiklərindən dil öyrənir, qalanları üçün isə bu sadəcə hobbidir. Xarici dili bilən bütün şəxslər digər ölkələrin insanları ilə ünsiyyət saxlaya, əcnəbi müəlliflərin kitablarını orijinaldan oxuya bilərlər ki, bu da öz növbəsində dünyagörüşün artmasına kömək edir.
        Mən ingilis dilini öyrənirəm. Bu uzun və ağır başa gələn bir işdir ki, öyrənən şəxsdən çoxlu miqdarda vaxt və enerji tələb edir. Dünyada 300 milyondan çox adam ingilis dilində ana dili kimi danışır.
        Dil təmsilçiləri Böyük Britaniyada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avstraliyada və Yeni Zelandiyada yaşayırlar. ingilis dili Birləşmiş Millətlər Təşkilatının və digər mötəbər siyasi təşkilatların rəsmi dilidir.
        İngilis dili böyük ədəbiyyatın dilidir. Bu dil, Uilyam Şekspirin, Çarlz Dikkensin və digər dahilərin dilidir. Dünyada mövcud olan elmi ədəbiyyatın yarısı ingilis dilinin payına düşür. Bu dil - kompyuter texnologiyalarının dilidir. Dahi alman şairi Höte belə söyləmişdir: «Xarici dili bilməyən şəxs - öz dilini də bilmir». Buna görə də özünü və ətrafdakıları anlamaq üçün xarici dilləri öyrənmək lazımdır.
        Mən belə düşünürəm ki, hazırkı dövrdə hər bir savadlı insana və yaxşı mütəxəssisə ingilis dilini bilmək lazımdır.
Top