Qarabağ - gözəlliklər diyarı: Şuşa, Ağdam, Laçın.... Gözəl, gömgöy şəhərlər, saf hava, bulaq suyu, quşların səsi.... Bura bol məhsullu, dadlı meyvələri olan zəngin torpaqdır. ö z gözəlliyinə görə Qarabağ, isveçrənin dağlıq massivlərindən heç də geri qalmır.
        İndi isə Qarabağ tapdanmış, yandırılmış və düşmən tapdağı altında inildəyən bir torpaqdır. 1988-ci ildə elan edilməmiş müharibə başlandı. Ermənilər Qarabağı əsrlərdən bəri özlərininki hesab edərək onu geri qaytarmağa çalışırdılar. Amma bu həqiqət deyil, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Onu Azərbaycan xalqından almaq olarmı? Ermənilər torpaqlarımızın 20%-ni işğal etdilər. Şuşa, Ağdam, Laçın, Xocalı, Kəlbəcər... tamamilə məhv edilmişdir. Düşmən yerli əhalini öz ata-baba yurdundan didərgin salmışdır. Gülləbaran, kütləvi qətllər, son olaraq işğal və qaçqınlar. Bir milyondan artıq olan qaçqınlarımız ən sadə məişət şəraiti olmayan çadırlarda yaşayırlar.
        Vətənin ən qəhrəman oğul və qızları Qarabağın müdafiəsinə qalxmışdılar. Minlərlə insan döyüşlərdə həlak olmuşdur. Müharibə qəddar, amansız və dəhşətli idi. Hər gün kiminsə oğlu ya da ki, qızı itirdi, kimsə itkin düşür, kimsə yetim qalırdı.
        1994-cü ildə Heydər Əliyev müharibəni saxladı, atəşkəs elan olundu və danışıqlara başlandı. Qarabağı öz gücümüzə qaytarmaq haqqında fikirlər tez-tez səslənir. Amma biz yenidən qan tökülməsini istəmirik. Lazım gəldikdə biz bunu mütləq edəcəyik və hiyləgər düşməni torpaqlarımızdan qovacağıq.
Top