Orucluq ayının başlanmağına bir neçə gün qalmış Molla qazının
yanına gedərək soruşur:
– Qazı ağa, orucluğun başlanmasını nədən bilmək olar?
Qazı deyir:
– Ramazan ayının başlanmağından.
Molla soruşur:
– Ramazan ayının başlanmağını nədən bilmək olar?
Qazı deyir:
– Təzə ayın çıxmağından.
Molla soruşur:
– Demək ki, ayı görməmiş oruc tutmaq vacib deyil.
Qazı deyir:
– Yox.
O gündən Molla göyə baxmır. Ayı görmədiyi üçün oruc da tutmur.
Bu hal orucluq ayının lap axırına kimi davam edir. Axırıncı gün gecə
Molla bir yerə getməli olur. Ayı görməsin deyə gözlərini yerə dikib
yol gedir. Birdən küçədə qabağına bir gölməçə çıxır. Gözü suya sataşır,
orada ayı görüb hirslənir.
– Vay sənin atonnan! Nə həyasız şey imiş bu! Gözümə girməyəcəksən
ki? Acıqdan lap gölməçə nədi ki, dəryaya da girsən, oruc tutmayacağam.
Top