Bir gün yenə də Molla saqqalını qırxdırmış idi. Görənlərdən biri soruşur:
– Molla, yaxşı, saqqalı niyə qırxdırıb məlaikələrin məkanını dağıdıbsan?
Molla deyir:
– Balam, mən indiyə kimi saqqalımda bir dəfə də olsun məlaikə görməmişəm. Ora səninki kimi elə həmişə şeytan yuvası olub.
Top