Molla bir dükandan manata bir şalvar alır. Hələ pulunu verməmiş
fikirləşir ki: "şalvarım o qədər də köhnə deyil, cübbəm ondan
köhnədir. Yaxşısı budur, şalvarın əvəzinə bir cübbə alım". Dükançıya
deyir:
– Qardaş, şalvarı istəmirəm. Götür, qoy yerinə, elə o qiymətə bir
cübbə ver.
Dükançı cübbəni verir. Molla geyib pul-zad vermədən düzəlir
yola. Dükançı deyir:
– Molla, pul vermədin.
Molla deyir:
– Nə pul? Əvəzində şalvarı qoydum qaldı da...
Dükançı deyir:
– Yaxşı, şalvarın da pulunu verməmişdin axı...
Molla deyir:
– Qəribə adamsan ha... Şalvarı aparmıram ki, pulunu da verəm.
Top