Bir gün Molladan soruşdular:
– Molla deyə bilərsənmi, bu saat, bu şəhərdə sənin neçə dostun
var?
Molla deyir:
– Bu saat deyə bilmərəm. Çünki bu il taxılım yaxşı gəlib, keyfim
sazdır. Dostları əli aşağı olanda yaxşı tanımaq olur.
Top