Molla Nəsrəddinin iki xalası oğlu var imiş. Bir gün bunların ikisi
də Mollaya qonaq gəlir. Yeyib-içdikdən sonra söhbətə başlayırlar.
Xalaoğlulardan biri deyir:
– Mənim bu dünyada bircə arzum var. O arzuma çatsam, daha bu
dünyada gözüm qalmaz.
Soruşurlar:
– De görək, arzun nədir?
Xalaoğlu deyir:
– Mənim arzum budur ki, dünyada nə qədər zərrə varsa, bir o qədər
pulum olsun.
İkinci xalaoğlu deyir:
– Mənim də arzum budur ki, dünyada nə qədər su varsa, hamısı
dönüb olsun mürəkkəb, əlimə bir qələm alım, bir dənə kök doqquz
yazım, sonra da mürəkkəb qurtarana qədər bu doqquzun yanına sıfırlar
qoyum, axırı neçə olsa, bir o qədər pulum olsun.
Sonra xalaoğlular Molladan soruşurlar:
– Xalaoğlu, indi de görək, sən nə istəyirsən?
Molla deyir:
– Mən sizin kimi acgöz deyiləm.Amma acgözlərin düşməniyəm.
İndi ki, siz belə arzu eləyirsiniz, mən də arzu eləyirəm ki, siz bu
arzularınıza çatasınız, ancaq elə haman gün ikiniz də birdən öləsiniz,
vərəsəniz də mən olam.
Top