Molla bir gün vəz eliyəndə deyir:
– Camaat, tibb elmi ibarətdir dörd xətdən. Kim buna düzgün əməl
eləsə azarlamaz:
Ayağını isti tut,
Başını sərin...
Yeməyə diqqət et,
Düşünmə dərin...
Top