Mollanın tənbəl bir eşşəyi varmış. Bu eşşək Mollanı o qədər təngə
gətirir ki, axırda bazara aparıb bir dəllala verir ki, satıb başından
eləsin.
Dəllal başlayır eşşəyi tərifləməyə:
– Eşşək nə eşşək!.. Tükü məxmər, üzü qəmər, yerişi at kimi, min
üstündə yorğalaya-yorğalaya çay iç!
Molla dəllaldan bu tərifləri eşidib, öz-özünə deyir:
– Yaxşı, bu ki belə yaxşı eşşəkdi, dayı başqasına niyə satılsın? Hazır
elə özüm alaram da...
Dəllala yaxınlaşıb, tapşırdığı qiymətdən də bir az yuxarıya özü
alır, pulunu verib evə gətirir. Arvad baxır ki, Molla eşşəyi qaytarıb gətirib.
Soruşur ki:
– A kişi, bəs niyə satmadın?
Molla:
– Arvad, eşşək yaman əlimizdən gedəcəkdi. Yaxşıdı ki, tez ayıldım,
– deyib əhvalatı ona danışır. Arvad Mollaya bir "afərin!" deyəndən
sonra özü başlayır ki:
– A kişi, mən də bu gün qaymaqsatanı aldatmışam axı...
Molla soruşur:
– Necə?
Arvad deyir:
– Gördüm qaymaqsatan gəlib qapıya. Yarım girvənkə qaymağın
pulunu verdim. O da tərəzinin bir gözünə yarım girvənkə daş qoydu,
bir gözünə də qaymaq. Başladı çəkməyə. Tez göz-gözə vurub, qolumdakı
qızıl qolbağı açıb atdım tərəzinin daş olan gözünə. Qaymaqsatan
da heç görməyib çəkib qabı lap doldurdu. Tez götürüb qaçdım evə.
Molla soruşur:
– Bəs qolbaq necə oldu?
Arvad deyir:
– Qolbağı görmədi ki... Görsəydi heç o qədər qaymağı verərdimi?..
Elə tərəzi qarışıq götürüb qoydu torbasına, çıxıb getdi.
Molla deyir:
– Afərin, arvad!.. Belə çalışsaq, sən içəridən, mən də çöldən bu
evi lap düzəldərik.
Top