Molla arvadı ilə gölə paltar-palaz yumağa gedir. Bunların başı
qarışır, bir qarğa sabunu götürüb uçur. Arvad bunu görüb qışqırır:
– A kişi, qoyma! Qarğa sabını apardı.
Molla deyir:
– Görmürsən, yazığın üst-başı qapqaradır. Niyə qoymuyum? Lazım
olmasa, aparmaz ki...
Top