Deyirlər ki, Mollanın qonşuluğunda çox gözəl bir arvad olurmuş.
Ancaq sir-sifətdən nə qədər gözəl imişsə, ağıldan da bir o qədər kasıb
imiş. Bir sözlə, bir az gictəhər imiş.
Bu arvad günlərin birində Mollaya sifariş göndərir ki:
– Molla, sən gəl məni al! Sən ağıllı, mən gözəl... Gör bizdən olan
uşaq necə olar?
Molla da arvada sifariş göndərir ki:
– Bizdən olan uşaq ağılda mənə, gözəllikdə sənə oxşasa, çox yaxşı
olar. Ancaq bu baxt ki məndədir, qorxuram uşaq gözəllikdə mənə oxşaya,
ağılda sənə.
Top