Deyirlər ki, Mollanın qaraqabaq bir arvadı var imiş. Elə bil ki,
dünyanın bütün bac-xəracını bundan alırmışlar. Həmişə qaş-qabağı
yerlə gedərmiş.
Bir gün yenə Molla axşam evə gəlib görür ki, arvadın alt dodağı
yer süpürür, üst dodağı göy. Özünü saxlaya bilməyib deyir:
– Yenə nə var, a qaraqabaq xanım?!. Qaşqabağın yenə yerlə sürünür.
Bu dünyada dərdimiz çox azdı, bir tərəfdən də sən bizə keyf ver!
Arvad deyir:
– Bilirsən ki, yasdan gəlirəm də... Qaşqabaqlı olmayanda çalıboynamayacağam
ki?..
Molla deyir:
– Dərd buradadı ki, səni toydan gələndə də belə görmüşəm.
Top