Bir qonşu qaça-qaça gəlir ki:
– Ay Molla, sən allah bir tez dur gedək bizə.
Molla xəbər alır:
– Nə var? Nə olub?
Qonşu deyir:
– Arvadımla bacım bir-birini qırdılar.
Molla soruşur:
– Bir de görüm, davaları yaş üstündə deyildi ki?
Qonşu deyir:
– Yox, ayrı məsələ var.
Molla təzədən qayıdıb oturur ki:
– Onda arxayın ol, indi barışmış olarlar.
Top