Molla ev tikdirir. Evi tikən ustaya tapşırır ki, tavanın taxtalarını
döşəməyə, döşəmənin taxtalarını isə tavana vursun. Mollanın bu əmrindən
heyrətə düşən usta səbəbini soruşur. Molla deyir:
– Ev qurtarandan sonra evlənəcəyəm. Arvad da ki, girdi evə, sabahısı
ev alt-üst olacaq. Ona görə də indi baş-ayaq vur ki, onda düzəlsin.
Top