Bir gün bir məclisdə Molladan soruşurlar ki:
– Molla, adamlığın nişanəsi nədi?
Molla deyir:
– Adamlığın əsas iki nişanəsi var: birincisi odu ki, bilənlər danışanda
yaxşı-yaxşı qulaq assın. İkincisi də odu ki, özü danışanda öz
sözlərini eşidə bilsin.
Top