Gecələrin birində Mollanın evinə oğru girir. Arvad şıqqıltıya oyanıb
yavaşca Mollanı dürtmələyir ki:
– A kişi, dur, evdə oğru var.
Molla o biri böyrü üstə dönür ki:
– Sən dua elə o, bir şey tapsın. Əlindən almaq asandır.
Top