Mollanın başının ortası daz imiş. Bir gün dəlləyə başını qırxdırıb
dəllək pulunun yarısını verir. Dəllək soruşur:
– Molla, belə niyə? Bəs yarısını niyə vermirsən?
Molla başının daz yerini göstərib deyir:
– Çünki sən yarısını qırxıbsan, yarısı özü qırxılandı.
Top