Molla qonşu kəndlərin birinə gedir. Baxır ki, kəndin kənarında böyük
bir göl var. Əlini dizinə vurub heyfsilənə-heyfsilənə deyir:
– Mal-qara üçün nə yaxşı otaqdı?.. Görəsən hansı mərdümazar bunun
içinə su doldurub?
Top