Bir gün Molla başqa kəndlərin birində işlədiyi zaman bərk azarlayır.
Soruşurlar ki:
– Molla, şər deməsən xeyir gəlməz.İşdi, başına bir iş-zad gəlsə,
kimin-kimsən varmı ki, haqqını ona göndərək?
Molla deyir:
– Yox, heç kəsim yoxdu. Atam ölüb, anamı da hələ ölməmişdən
qabaq boşayıb.
Top