Bir gün Molladan soruşurlar:
– Molla, səhər açılar-açılmaz niyə bu camaat evindən çıxıb hərə
bir tərəfə gedir?
Molla çox fikirləşəndən sonra deyir:
– Çünki hamısı eyni tərəfə getsə, dünyanın bir tərəfi ağırlıq eləyib
uçar.
Top