Molla bir gün bir hacıleylək tutub ayaqlarını və dimdiyini kəsir,
sonra götürüb divarın üstünə qoyur, çəkilib kənardan baxıb deyir:
– Hə... bax, indi düşdün quş həddinə.
Top