Bir gün bir dostu Mollanı aldatmaq məqsədilə deyir:
– Molla, Molla ora bax, plov aparırlar.
Molla deyir:
– Mənə nə?
Dostu deyir:
– Sizə aparırlar.
Molla deyir:
– Onda sənə nə?
Top