Bir gün Molla oğluna deyir:
– Oğul, yadında saxla. Həmişə anan xörəyi gətirəndən sonra qapını
bağla.
Oğul deyir:
– Ata, yaxşı olmazmı ki, mən qapını bağlayandan sonra anam xörəyi
gətirsin?
Top