Bir gün bir məclisdə Molladan soruşurlar:
– Molla, haqq hardadır?
Molla deyir:
– Haqq var ki, yerini də deyim?..
Top