Tapılan ümumi test sayı : 8

Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Uşaq anasının qucağından dartınıb düşmək istəyir, ana buraxmırdı
B) Torpağı duz basmış, kəndlilər isə köçüb getmişdilər
C) Onun bədənini  gah hərarət bürüyür, gah da soyuq tər basırdı.
D) Evlər yanmış, var – yox talanmış, camaat qırılmışdı
“ Adamları sıradan çıxarmaq asan, kömək eləyib işlətmək çətindir ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqəsini göstərin:
A) Zaman
B) Qarşılaşdırma
C) Bölüşdürmə
D) Ardıcıllıq
“ Axşam düşhadüş idi, amma hava hələ də bürkülü idi ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqəsini göstərin:
A) Qarşılaşdırma
B) Aydınlaşdırma
C) Səbəb – nəticə
D) Bölüşdürmə
“ Əynimiz görmədi bir isti paltar, Qızındıq eşqimiz, həvəsimizlə ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqəsini göstərin:
A) Səbəb – nəticə
B) Ardıcıllıq
C) Birləşdirmə
D) Qarşılaşdırma
“ Hadisənin nə yerdə olduğunu Kərəm başa düşmüşdü, amma İlyas heç nə anlamırdı ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) Bölüşdürmə
B) Ardıcıllıq
C) Aydınlaşdırma
D) Qarşılaşdırma
Qarşılaşdırma əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlələrdən hansı yanlışdır?
A) Varım, dövlətim olmasa da, qolumun gücü ilə sizə kömək edərəm
B) Aslanın sualı usta üçün təzə olmasa da, qəribə görünürdü
C) İntizar saatları nə qədər ağır olsa da, gəlib keçdi
D) Qızılgül ətrindən doysa bir nəfər, ona haram olar başqa ətirlər
“ Hekayətim uzun olsa da, artıq danışıb başınızı ağrıtmayacağam ” tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növdə olduğunu tapın:
A) Şərt
B) Qarşılaşdırma
C) Kəmiyyət
D) Səbəb
“ Sən kəkliyi nə qədər sevsən də, onun xasiyyətini hələ yaxşı bilmirsən ” tabeli mürəkkəb cümlə hansı növə aiddir?
A) Səbəb
B) Məqsəd
C) Şərt
D) Qarşılaşdırma
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top