Tapılan ümumi test sayı : 8

Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Uşaq anasının qucağından dartınıb düşmək istəyir, ana buraxmırdı
B) Torpağı duz basmış, kəndlilər isə köçüb getmişdilər
C) Onun bədənini  gah hərarət bürüyür, gah da soyuq tər basırdı.
D) Evlər yanmış, var – yox talanmış, camaat qırılmışdı
“ Adamları sıradan çıxarmaq asan, kömək eləyib işlətmək çətindir ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqəsini göstərin:
A) Zaman
B) Ardıcıllıq
C) Bölüşdürmə
D) Qarşılaşdırma
“ Axşam düşhadüş idi, amma hava hələ də bürkülü idi ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqəsini göstərin:
A) Səbəb – nəticə
B) Aydınlaşdırma
C) Qarşılaşdırma
D) Bölüşdürmə
“ Əynimiz görmədi bir isti paltar, Qızındıq eşqimiz, həvəsimizlə ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqəsini göstərin:
A) Qarşılaşdırma
B) Səbəb – nəticə
C) Ardıcıllıq
D) Birləşdirmə
“ Hadisənin nə yerdə olduğunu Kərəm başa düşmüşdü, amma İlyas heç nə anlamırdı ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) Aydınlaşdırma
B) Bölüşdürmə
C) Ardıcıllıq
D) Qarşılaşdırma
Qarşılaşdırma əlaqəli tabeli mürəkkəb cümlələrdən hansı yanlışdır?
A) İntizar saatları nə qədər ağır olsa da, gəlib keçdi
B) Aslanın sualı usta üçün təzə olmasa da, qəribə görünürdü
C) Qızılgül ətrindən doysa bir nəfər, ona haram olar başqa ətirlər
D) Varım, dövlətim olmasa da, qolumun gücü ilə sizə kömək edərəm
“ Hekayətim uzun olsa da, artıq danışıb başınızı ağrıtmayacağam ” tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növdə olduğunu tapın:
A) Qarşılaşdırma
B) Şərt
C) Səbəb
D) Kəmiyyət
“ Sən kəkliyi nə qədər sevsən də, onun xasiyyətini hələ yaxşı bilmirsən ” tabeli mürəkkəb cümlə hansı növə aiddir?
A) Məqsəd
B) Şərt
C) Səbəb
D) Qarşılaşdırma
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top