1. antonimi: ədalətsiz
Büronun qərarı haqlıdır. Sizin təklifiniz çox ədalətsizdir (Ə.Vəliyev)
2. antonimi: günahkar
Aslan haqlıdır (S.Vəliyev); Günahkar düşdü qazamata, dalınca da on beş günahsızı sürüklədi (M.İbrahimov)
Top