antonimi: haram
– Belə nə üçün? Desin ya halaldır, ya haram (S.S.Axundov)
Top