antonimi: kələ-kötür
Hər yan əl içi kimi düz və hamardır (S.Sərxanlı); Sona kələ-kötür yollarda bir xeyli yüyürdü (S.Vəliyev)
Top