antonimi: yastılamaq
Baş barmağı ilə basıb hamarladı (İ.Şıxlı); Yəni dəmiri qızğın ikən yastıla (S.S.Axundov)
Top