antonimi: ağıllı
Yox, bu məndən də havalıdır, rəhbər olmaq istəyir (M.İbrahimov); Sevda ağıllı qız idi (İ.Fərzəliyev)
Top