antonimi: matəm
İndi bayraq kimi ucaldır zaman; Vətən torpağının ehtiramını (S.Vurğun); Bu matəm xəbəri kənddə heç nəyi dəyişmədi
Top