antonimi: uzununa
Parçanın eninə, uzununa baxıb yerinə qoydu
Top