Biri Mollaya beş manat verib deyir:
– Molla, al bu beş manatı, gündə beş vaxt namazdan sonra mənə
dua elə!
Molla pulun bir manatını qaytarıb deyir:
– Filankəs, doğrusu ki, gecələr qısa, mənasız söhbətlər də ki, istədiyin
qədər uzun... Ona görə də sübh namazını qılmağa dura bilmirəm.
Al, pulunun bir manatını qaytarım özünə.
Top