Bir gün Molla camaatı yığıb deyir:
– Camaat, mən gördüm ki, hər kim bir təzə xörəkdən-zaddan
ixtira eləyirsə, hakimin yaman xoşuna gəlir. Mən də fikirləşib,
fikirləşib qar ilə çörək yeməyi ixtira elədim. Amma sonra özüm yeyib,
gördüm, axmaq şeydi. Siz də yeməyin!
Top