Qışqabağı Molladan soruşurlar:
– Molla qışa nə hazırlayıbsan?
Molla deyir:
– Yaxşıca üşümək, bir də titrəmək.
Top