Molla bir gün qoz sındırırmış. Qozun biri daşın altından qaçıb itir.
Molla nə qədər axtarırsa tapa bilmir. Axırda deyir:
– Dünyanın işinə bax ha!.. Demək ki, təkcə insan deyil, qoz da
ölümdən qaçırmış.
Top