Tapılan ümumi test sayı : 5

Cümlələrdən biri zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə deyil:
A) Qarmon çalınır, nəğmə oxunur, rəqs edilir
B) Elektrik naqilləri qırıldı, işıq söndü
C) Mən kəndə çatanda külək davam edir və küçələrdən sel axırdı
D) Evdəki uşaqlardan biri dərsini yazır, biri kitab oxuyur, biri şəkil çəkirdi
“ Şahmarın ürəyi döyündü, əlləri əsdi, qəlbi çırpındı ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqəsini göstərin:
A) Zaman
B) Səbəb – nəticə
C) Qarşılaşdırma
D) Aydınlaşdırma
“ Nə o bunu dindirir, nə də bu onu danışdırır ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasındakı məna əlaqəsini göstərin:
A) Qarşılaşdırma
B) Səbəb – nəticə
C) Ardıcıllıq
D) Zaman
“ Körpələr gözümdən aralanmır, Məsumə yadımdan çıxmırdı ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) Qarşılaşdırma
B) Ardıcıllıq
C) Zaman
D) Səbəb – nəticə
Hansı budaq cümlədə ''ki'' bağlayıcısı işlənəndə əvvəl budaq, sonra baş cümlə gəlir?
A) Məqsəd budaq cümləsi
B) Qarşılaşdırma budaq cümləsi
C) Səbəb budaq cümləsi
D) Yer budaq cümləsi
E) Zaman budaq cümləsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top