Tapılan ümumi test sayı : 4

Cümlələrdən biri aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə deyil:
A) Səlim başını tərpətdi, yəni o razı idi
B) Ağız deyəni qulaq eşitmirdi: iyirmi – otuz adam üz – üzə, çiyin – çiyinə oynayırdı
C) Ot öz kökünün üstündə bitir: adam ya ağılda, ya da vücudda öz nəslinə çəkməlidir
D) Ağacdakı quşlar səs saldı, uşaq diksindi
Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Fuad dərin fikrə getdi: bu işi kim etmiş olar?
B) Dərslər qurtarır, uşaqlar yay tətilinə buraxılır
C) Uşaq anasının qucağından dartınıb düşmək istəyir, ana buraxmırdı
D) Gah güclü yağış yağır, gah da gün çıxırdı
“ Uzun qış axşamı idi: külək dəhşətli bir sızıltı ilə qanadlarını divara çırpır, üzü qılınc kimi kəsirdi ” tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) Aydınlaşdırma
B) Zaman
C) Səbəb – nəticə
D) Ardıcıllıq
Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə haqqında aşağıdakılardan biri səhvdir:
A) Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə tərkib hissələrdən biri ümumilik bildirir, o biri onu aydınlaşdırır
B) Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrdə adətən ümumilik bildirən hissə əvvəl, aydınlaşdıran hissə sonra işlənir
C) Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri əksərən informasiya ilə bir – birinə bağlanır
D) Aydınlaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələri arasında ziddiyyət olur
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top