Tapılan ümumi test sayı : 5

Tabeli mürəkkəb cümlədə işlənən bağlayıcı sözlər haqqında hansı fikir səhvdir?
A) Bağlayıcı sözlər köməkçi nitq hissəsidir
B) Bağlayıcı sözlər ədatlarla da işlənir
C) Bağlayıcı sözlərlə bağlanan budaq cümlələr baş cümlədən əvvəl gəlir
D) Bağlayıcı sözlər müxtəlif cümlə üzvləri olur
Hansı tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlmişdir?
A) Kənd tanıyıram ki, hələ də asfalt yolu yoxdur
B) Rəis əmr etmişdi ki, ikinci qurğudakı işlər müvəqqəti dayandırılsın
C) İlk dəfə idi ki, Elçin qonaqları qarşılayırdı
D) Yağış təzəcə kəsmişdi ki, ana qaranquş yuvadan uçub yem axtarışına çıxdı
Tabeli mürəkkəb cümlələrin tərkib hissələrinin əlaqələnməsində istifadə olunan tabelilik bağlayıcılarından biri:
A) Ancaq
B) Amma
C) Çünki
D)
Ki bağlayıcısı ilə işlənən tabeli mürəkkəb cümləni göstərin:
A) Yaz gəldimi, havalar istiləşir
B) Mən bu hadisəni heç kimə danışmadım, çünki heç kim buna inanmaz
C) Bələdçi gəlib soruşdu ki, yenə gəzəcəksinizmi
D) Məktəbi qurtardınmı, işə başlamaq lazımdır
Ədatla işlənən tabeli mürəkkəb cümlə hansıdır?
A) Aytən evə bir balaca gec gəldimi, anası ağır intizara düşürdü
B) Məlumdur ki, düşmən asanlıqla yenilməz
C) Zəhmət olsa da, gərək gözləyəsiniz
D) Bütün bunlar onun üçündür ki, sən rahat oxuya biləsən
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top