Tapılan ümumi test sayı : 5

Vasitəsiz tamamlıq budaq cümlələrinin sualları:
A) Nədir? necədir? nə cürdür?
B) Nə? nəyi? kimi?
C) Kimin? nəyin? haranın?
D) Kimdə? nədə? nədən?
Verilənlərdən biri vasitəsiz tamamlıq budaq cümləsidir:
A) Kimə tapşırılıbsa, ondan da tələb edilməlidir
B) Kim ki yaxşı işləyir, onu qiymətləndirirlər
C) Onu inandırdılar ki, müridlik savab işdir
D) İnanmışam ki, bayrağımız yer üzünə yüksələcək
Vasitəli tamamlıq budaq cümlələrinin sualları:
A) Nədir? necədir? nə cürdür?
B) Nə? nəyi? kimi?
C) Kimin? nəyin? haranın?
D) Kimə? kimdən? nədən?
Vasitəli tamamlıq budaq cümləsi hansıdır?
A) Kim tez gəlsə, tapşırığı ona verərik
B) Bilirəm, ellərin düz vəfası var
C) Gördüm ki, həyatın çətin yolları var
D) Qəşəm kişi bunu da hiss etdi ki, həmin hadisə cavanlıqla bağlıdır
Vasitəli tamamlıq budaq cümləsi olan bəndi qeyd edin:
A) Gördülər ki, siz gəlirsiniz
B) Eşitdilər ki, siz gəlirsiniz
C) İnandıq ki, siz gələcəksiniz
D) Yazdıq ki, oxuyasınız
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top