Tapılan ümumi test sayı : 3

Zərflik budaq cümlələrinin növlərindən deyil:
A) Zaman budaq cümləsi
B) Məqsəd budaq cümləsi
C) Yer budaq cümləsi
D) Keyfiyyət budaq cümləsi
“ Yağış elə yağırdı ki, elə bil yuxarıdan su tökülürdü ” cümləsi zərflik budaq cümləsinin hansı növünə aiddir:
A) Yer budaq cümləsi
B) Məqsəd budaq cümləsi
C) Tərzi – hərəkət budaq cümləsi
D) Səbəb budaq cümləsi
Mən Araz qoydum ki, adını sənin,
Evimdə Arazı çağırım hər gün - budaq cümlənin növünü göstərin:
A) Xəbər budaq cümləsi
B) Məqsəd budaq cümləsi
C) Səbəb budaq cümləsi
D) Kəmiyyət budaq cümləsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top