Tapılan ümumi test sayı : 5

“ Oğlan o zaman kəndə çatdı ki, iş işdən keçmişdi ” tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü göstərin:
A) Zaman
B) Təyin
C) Kəmiyyət
D) Yer
Zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrdən hansı yanlışdır?
A) Nə qədər uzaq olsa, bir elə xoşdur
B) Oğlan o zaman kəndə çatdı ki, iş işdən keçmişdi
C) Nə vaxt əlaçı olsan, səni də təbrik edərlər
D) O gün ki, aləmə yayıldı şölən, Dağlar öz donunu lalədən biçdi
“ Haçan ki, kəndlilərin əkin – biçini başlayır, kənddə heç kəsi tapa bilməzsən ” tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü göstərin:
A) Zaman
B) Tamamlıq
C) Qarşılaşdırma
D) Yer
Zaman budaq cümləsi hansı suallara cavab verir?
A) Nə vaxt? nə zaman? haçan?
B) Nə qədər?
C) Haraya? harada?
D) Necə? nə cür?
“ Lal Hüseyn bu sözü onda dedi ki, Rüstəm kişi maşından düşüb onlara tərəf gedirdi ” tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü tapın:
A) Zaman
B) Təyin
C) Mübtəda
D) Kəmiyyət
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top