Tapılan ümumi test sayı : 5

“ Əgər məni özünə əmi bilirsənsə, oxumağına fikir ver ” tabeli mürəkkəb cümlə hansı növə aiddir?
A) Məqsəd
B) Tərzi – hərəkət
C) Şərt
D) Səbəb
“ Mirzə Cəmilin otağına girən olsaydı, stolun üstündə həmişə qızılgül dəstələri görərdi ” tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növə aid olduğunu göstərin:
A) Məqsəd
B) Xəbər
C) Səbəb
D) Şərt
Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləni tapın:
A) Sən kəkliyi nə qədər sevsən də, onun xasiyyətini hələ yaxşı bilmirsən
B) Məhtaban ürəkdən istəsə belə, bu hündür hasardan aşa bilməzdi
C) Varım, dövlətim olmasa da, qolumun gücü ilə sizə kömək edərəm
D) Qızınız Ərmağan bilsə, qiyamət qoparacaq
Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr haqqında aşağıdakılardan biri səhvdir:
A) Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin elə tipi də var ki, baş cümlə əvvəl işlənir
B) Şərt budaq cümləsi baş cümləyə əgər, hərgah, madam ki, indi ki, bir halda ki bağlayıcıları ilə bağlanır
C) Şərt budaq cümləsi baş cümləyə intonasiya ilə bağlanmır
D) Şərt budaq cümləsində bu şərtlə, o şərtlə, bir şərtlə qəlib sözlərindən biri iştirak edir
Şərt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələr haqqında aşağıdakılardan biri düzgündür:
A) Şərt budaq cümləsi niyə? nə üçün? nəyə görə? Suallarından birinə cavab
B) Şərt budaq cümləsi baş cümləyə əgər, hərgah, madam ki, indi ki, bir halda ki bağlayıcıları ilə bağlanır
C) Şərt budaq cümləsi baş cümləyə nə qədər bağlayıcı sözü, -sa, sə şəkilçisi ilə bağlanır
D) Şərt budaq cümləsində budaq cümlə əvvəl gəlir
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top